Gauss Master - přístroj na lov duchů Doporučený

Ukázka GaussmetrůLovci DUCHŮ a fandové paranormálních jevů používají různé po domácku vyrobené zařízené k odhalování „podivných magnetických" sil. Tento článek se věnuje poodhalení těchto zajímavých krabiček s cílem umožnit široké veřejnosti jejich porozumění, správné používání a možná vylepšením některých postupů při pátrání. Už jsem se nemohl dívat, jak amatérské skupiny v Česku pobíhají s těmito přístroji a jsou bytostně přesvědčeni, že měří ducha. Pro ně je především určen tento článek!

Proč nevěřit hledání duchů pomocí Gaussmetru

Ve světě lovců duchů a fandů do nadpřirozena se nejčastěji používají měřidla magnetismu, tzv. Gaussmetry a jsou stále velmi rozšířené. Gauss – jednotka magnetismu, Meter – měřidlo. Existuje mnoho takových přístrojů a mnoho internetových stránek, kde lidé popisují své zkušenosti a nabízejí své služby za pomocí těchto měřidel. Také já souhlasím s tím, že "některé" Gaussmetry „můžeme" používat ve vyhledávání duchů a nadpřirozených jevů, ale drtivá většina Gaussmetrů, používaná v tomto oboru, nemá absolutně nic společného s duchy a něčím podobným. Použití těchto měřidel se může zdát velmi tajemné a zvláštní, ale většina těchto lidí neví nic o tom, jak správně takové zařízení používat. Přesto jsou tyto Gaussmetry oblíbené a lidem vůbec nevadí, když jejich uživatel o nich nic neví, nemá zkušenosti. Snaží se jen velmi špatně spojit svět techniky s nadpřirozeným světem a prezentovat se jako kvalifikovaný odborník na paranormálno. Drtivá většina (99,9%) signálů, které nacházejí pomocí Gaussmetru nejsou nic víc než obyčejné, snadno vysvětlitelné člověkem známe jevy. Nemají nic společného se světem duchů a nelze je spojovat s žádnou aktivitou jako je strašení! Pokud by to bylo tak, jak nám lovci tvrdí, měli bychom doma o zábavu postaráno. Zkusme si připustit, že lov duchů je zábava a neberme tyto zaručeně pravé lovce vážně. Pokud to myslíte s lovem duchů opravdu vážně, je nejdůležitější se ze všeho nejdříve s Gaussmetrem seznámit. Každý skutečný zájemce by si měl najít čas naučit se zacházet s tímto přístrojem, naučit se rozlišovat mezi „umělým" duchem – tedy tím, na co všechno přístroj reaguje a jaké vlny (signály) se běžně ve vašem okolí nacházejí! Není snadné toho dosáhnout! Jako první uvádím své důvody, proč si myslím, že chceme po Gaussmetru více, než ve skutečnosti umí.

TriField 100XEAktivity duchů zaznamenáváme od dob, co existuje lidstvo. Lidé měli strašidelné zážitky stovky, možná tisíce, let. Popisují příběhy, v nichž se kovové předměty nevysvětlitelně pohybují, levitují, cvakají kovové zámky, či dokonce neznámá síla jimi hází napříč místnosti. Je to už taková tradice – kde je duch, tam se takové věci dějí. Duchové tu jsou s námi odjakživa. Není to něco, co vzniklo na počátku 20. století. Takové příběhy se datují mnohem déle a jsou si v tomto podobné. Duchové jsou uznávání jako bytosti nadpřirozené, ne tedy něco hmatatelného, jako je třeba kámen. Prohlašovat, že duchové neexistují a jsou uměle vytvořeni jen v našich představách je také v rozporu s tím jak duchové smýšlí o nás.

„Střídavé" (dále jen AC) vlny, výkon, signály – to vše jsou jevy, pro které jsou Gaussmetry speciálně navrženy. Umožňují je najít (detekovat), ale reagují na všechny tyto signály. 99,9% těchto signálu je umělých a jsou vytvořené člověkem! Střídavé vlny (vlny AC) nejsou jen lidským výtvorem. Nové a nové vědecké objevy dokazují, že tyto signálu zde jsou již od vzniku naší planety. Před 20. Stoletím jsme o těchto vlnách měli jen teoretické poznatky, často založené na jiných neověřených teoriích. Dnes už víme, že existují a umíme je změřit. Přesto však o nich víme stále málo. Gaussmetry jsou speciálně navržené tak, aby detekovali AC vlny, které vytvořil člověk uměle. Jedná se o elektrosmog, který pochází téměř z každého elektrospotřebiče (převážně těch, které máme doma) a snímají vlny v rozsahu 50 Hz až 400 Hz. AC vlny se vyskytují všude a díky počítačovým monitorům, televizím, stožárům vysokého napětí apod. dosahují frekvencí až 90 kHz horizontálním pohybem obvodů. Pokud mají tyto vlny příliš velký výkon, mají negativní vliv na naše zdraví, a proto k jejich odhalování používáme podobné přístroje jako je Gaussmetr. Tyto vlny jsou všude kolem obydlených oblastí (města i vesnice), kolejí, trolejí, ale také v poušti. Účelem Gaussmetru je všechny tyto vlny zaměřit a identifikovat. Pokud nějakou vlnu či signál neumíme identifikovat, pak můžeme hovořit o nevysvětlitelném signálu. Těch je však 0,1%. Není snadné je najít, a když je najdete, pořád nevíte, zda se jedná o ducha či nikoliv. Pokud takový přístroj vezme do rukou nováček, nemůže poznat, zda se jedná o umělý člověkem vytvořený signál, nebo o změny v magnetickém poli země. Každý sebemenší podezřelý signál považuje za záhadný. Nemá zkušenosti a dělá velké chyby při jejich objasňování. Ve skutečnosti to záhadné vlny vůbec nejsou. Neříkám, že neexistují. Říkám, že je velmi těžké je najít a rozlišit. Je velmi snadné mít v ruce Gaussmetr a najít „něco." O trochu málo složitější je „najít něco záhadného." Nováček hledá, až kam jeho fantazie dosáhne. Najít však skutečně nadpřirozený signál či vlnu je velmi, velmi a velmi složité a stává se to velmi zřídka.

Martin B. H.Gaussmetr a podobné zařízení se používá pro odhalení signalu, který může ovlivnit zdraví člověka. Nebezpečná hodnota je 2,5 mili Gaussů a vyšší. Pokud trpíte poruchami spánku, cítíte se v některých místnostech stísněně, často Vás bolí hlava a nebo se jen obáváte o kvalitu svého života, můžou být tyto přístroje pro Vás velmi užitečné. S nimi přesně zaměříte zdroj škodlivého signálu a ten pak můžete odstranit. Doporuči proměřit především místnosti v domě, které využíváte nejčastěji jako je ložnice, dětský pokoj a obývák.

Proč věřit, že Gaussmetrem můžete najít ducha

Ghost meter Pro II

Historie aktivity duchů dobře zdokumentovala a tak víme, že duchové umí manipulovat s kovovými předměty. Před objevem transformátoru se lov na duchy neprováděl hledáním AC vln, protože střídavé vlny ještě neexistovali. Těmi jsme si zaneřádili planetu až po té. Proto se lov duchů zaměřoval na hledání stálého magnetického toku, kterému říkáme DC vlny, signál, výkon, ULF (velmi-velmi/ultra nízké frekvence). Toto hledání je mnohem více logičtější než hledání duchů pomocí AC vln, které vytvořil člověk. DC vlny vznikly spolu s naší planetou. Jsou její součástí. DC vlny vytváří i magnetické pole naší planety, díky kterým máme na Zemi gravitaci. Pokud duchové mohou ovládat nějakou sílu, vlnění či vysílají signál, pak je to rozhodně DC signál, který je přírodní a tudíž ho mohou snadno čerpat ze samotné podstaty přírody a našeho světa obecně (podobně jako magnet, gravitační pole země apod.). DC signál není vytvořen člověkem, a proto je snadno rozpoznatelný od AC signálu. Magnetické DC vlny umí velmi snadno pohybovat kovovými předměty. Přesto každý DC signál nemusí být záhadný. Velmi snadno můžeme zaměřit DC signál magnetického pole Země, který má své odchylky - poruchy. Jsou to přirozené jevy. Hledání pomocí DC signálu má ještě velkou výhodu v tom, že je mnohem snazší rozpoznat poruchy magnetického pole Země od „nevysvětlitelných" signálů.

 K2 K-II EMF Meter

Výzkum odhalil, že kolem nás je velmi pestrá nabídka nevysvětlitelných stejnosměrných magnetických vlny. Jestli je pravda, že duchové mohou ke komunikaci používat nějaké vlny, pak jsou nejvhodnějším nástrojem právě DC vlny, které nejsou uměle vytvořeny člověkem a je opravdu z čeho vybírat. Jsou pro samotné vědce tak záhadné, že je můžeme právem přičítat duchům.
Ještě nějaké zajímavosti o Gaussmetru

Detekce, nahrávání, dokumentování a porozumění magnetických vln, pořád se vracet na nalezené místo, opakovat a měnit postupy hledání – to je práce pro skutečného mistra a práce s Gaussmetrem. Snad právě proto se těmto zařízením upraveným pro lov duchů říká Gauss Master (z angličtiny přeloženo jako Mistr Gauss). Pro lov duchů se zatím ukázalo jen jedno zapojení elektronických obvodů jako nejvhodnější. Obvod je znám, zdokumentován a prověřen. Používají ho všechna zařízení pro lov duchů. Používá přímé „VCO" (napětím řízený oscilátor) a tím umožňuje přímo poslouchat z reproduktoru nalezené signály a lépe jim porozumět. Naše uši snadno rozpoznají AC signál od DC signálu. AC signál se projevuje pravidelným bručením nebo cvrlikání. DC signál se naopak projevuje pronikavým hvízdnutím. U zařízení, které nemají reproduktor, jen stěží rozpoznáte, jde-li o AC nebo DC signál. Proto můžu doporučit zařízení Gauss Master.

Co je to vlastně VCO a proč je tak důležitý?

Pro zařízení Gauss Master je VCO důležité hned ze tří důvodů:

1.) Umí měřit malé a slabé AC napěťové signály i DC signály ze senzoru.

2.) Umí přeměnit signál z nízkých kmitočtů na slyšitelné, abychom je mohly poslouchat v reálném čase (třeba ve sluchátkách nebo z reproduktoru) a umožňuje nám je zaznamenávat na diktafon. Slabší signály jsou nižšího tónu, silnější signály mají tón vyšší. Existují také jiné Gaussmetry, ale jen málokteré mají přímou konverzi signálů z nízkých tónů na slyšitelné jako Gauss Master. Některé mají jen oznamovací tón a indikují jen fakt, že se "něco děje". Neznamená to, že by byly horší. Není to tak. Jsou jen jiné a mě tolik nezaujaly. Všechny přístroje mohou být užitečné.

3.) Je levný. Ano, také to je dobrý důvod. Na rozdíl od jiných, tento se dá koupit již od 40 Dolarů. Jeho VCO umožňuje přímí poslech zvukového signálu a tak snadno rozpoznáte umělý člověkem vytvořený signál. Například elektrická zásuvka má charakteristický "bručení" na 50 Hz a je velmi snadno rozpoznatelné. Pokud zachytíte signál, který produkuje letící letadlo, jeho kmitočet 400 Hz se projeví jako syčení - "Sssssss". Kdykoliv zachytíte nějaký signál, ujistěte se, že se nejedná o AC signál, nýbrž je to skutečně signál DC. Je dobré si pořídit diktafon a signály nahrávat k pozdější analýze. V pohodlí domova může použít vhodný software v počítači, který nám poodhalí tvar signálu. Pamatujte si, že Gaussmetry jsou speciálně navrženy pro detekci a měření "AC" vln (člověkem vytvořené) a to, že umožňuje měřit také DC vlny ještě neznamená, že vše co zachytíte je DC signál.

Gaussmetr může odhalit DC magnetické vlny (statické vlny, které nevytvořil člověk) JEDINĚ pokud je anténa (senzor, cívka) přístroje v pohybu, nebo je v pohybu DC magnetická vlna. Když položíte zapnutý Gauss Master na stůl a bude v jeho blízkosti DC magnetická magnetická vlna v pohybu, bude Gauss Master vydávat zvuk s měnící se charakteristikou. Tón zvuku se mění v závislosti na tom, jak je signál silný, jestli se blíží nebo vzdaluje. Tento bude zvuk velmi slabí a nebudete umět rozpoznat, jestli se jedná o AC nebo DC signál, nahrajte si ho na diktafon. Později v počítači můžete tón analyzovat ve vhodném software.

Je možné zapnutý přístroj nechat jen tak ležet na stole nebo s ním pobíhat okolo. Když naleznete signál, vyloučíte, že se jedná o AC signál, pak to jistě bude DC signál. Bohužel, může to být také jen porucha gravitačního pole. Jsou běžné. Lze je snadno zaměřit, a pokud si pořídíte externí anténu, pak se vám to bude stávat velmi často. Naštěstí po vás, gravitační pole zemského jádra je téměř vždy neměnné - nepohybuje se, je stále na stejném místě. Z toho plyne, že pokud chcete lovit duchy, pak nepoužívejte externí anténu, protože vysoká citlivost je pro lov duchů spíše nevýhodou.

Martin B. H.Dále bych se rád věnoval velmi podrobně metodikou měření, zaznamenávání měření na diktafon, vyhodnocování signálu pomocí počítače a tak podobně. To je však už na jiný článek. Pokud Vás něco zajímá, klidně mi to napište ke komentářům pod článek nebo do diskuze na těchto stránkách.

Zdroj: http://home.comcast.net/~kaliber/2ndmagsite/ghostfront.html

Naposledy změněno úterý, 03 únor 2015 08:33
Ohodnotit tuto položku
(3 hlasů)
Martin B. H.

karty, odstraňování bloků, věštby.

Jeho zálibou je vykládání tarotu a andělských karet. Když přijde čas, nahlíží do křišťálové koule. Je vášní je studium esoteriky a získávání praktických zkušeností s věšteckými technikami období Vodnáře.

3105 komentáře

Zanechat komentář

Ujistěte se, že zadáte požadované informace, tam kde je vyznačeno (*). Kód HTML není povolen.

zpátky nahoru